Ontwikkeling Doornsteeg te Nijkerk

Foto van Henny Smink
Vastgoed Manager

Henny Smink

033 - 245 84 86
h.smink@smink-vastgoed.nl

Smink Vastgoed mag vijftig woningen bouwen binnen het gebied Doornsteeg. Wij hebben overeenstemming bereikt met aanwonenden over de aankoop van de daarvoor benodigde gronden

Het gaat om een gebied van ongeveer twee hectare, geleden aan de oostzijde ter hoogte van het tankstation aan de bestaande weg Doornsteeg. Op dit moment zijn de gesprekken met de Gemeente Nijkerk in volle gang. Denk aan stedenbouwkundige elementen, bestemmingsplan en architectuur. Dit neemt tijd in beslag en hierdoor kunnen wij nog niet exact melden wanneer de officiële verkoop van start zal gaan. Van der Horst Vastgoed Makelaars zal het verkooptraject begeleiden.

This content is blocked. Accept cookies to view the content.